Goede doelen in Nederland

Het is niet bekend hoeveel goede doelen er in Nederland zijn. Bij de Kamer van Koophandel zijn 250.000 stichtingen en verenigingen ingeschreven. Deze zijn niet allemaal fondsenwervende organisaties. Bij de belastingdienst zijn meer dan 50.000 instellingen geregistreerd met een ANBI-status. Een organisatie kan een ANBI-status aanvragen wanneer zij zich inzetten voor een betere samenleving. Geschat wordt dat er vijf- tot zeshonderd goede doelen organisaties op landelijke schaal fondsen werven.

De Stichting WinWinCompany is niet afhankelijk van fondsen en/of subsidies. Dit is een bewuste keuze. Wij zijn zelfvoorzienend. Hoe? Wij genereren inkomsten vanuit de fee van ons online platform. Deze fee gebruiken we onder andere voor investeringen in naamsbekendheid en gebruiksgemak van ons online platform. Op een later moment is het onze wens om mensen met een lichamelijke beperking een kans te geven op een vast inkomen. Daarnaast worden alle middelen die noodzakelijk zijn om ons werk te kunnen doen, gefinancierd door de oprichter en initiatiefnemer van de Stichting WinWinCompany. Veel is tot stand gekomen door de lieve inbreng van vrijwilligers. Deze website is nog niet af. In een later stadium zullen zij bij name worden genoemd.

Heeft u zelf een stichting met maatschappelijke doelen in Nederland en wilt u via ons platform ‘JaWijDoenMee’ donaties ontvangen? Inschrijven is gratis.┬áVragen? Neem dan contact op via [email protected]

Inschrijfformulier Ja_Wij_Doen_Mee 2017