Samenbrengen van MKB’ers/ZZP’ers en lokale goede doelen

Het doel van Stichting WinWinCompany: “Een win-win resultaat bereiken voor het goede doel maar zeker ook voor MKB’ers en ZZP’ers die, als onderdeel van hun MVO-beleid, mensen met afstand tot de maatschappij waaronder de arbeidsmarkt vooruit wil helpen en ertoe wil bijdragen dat deze (weer) echt meedoen in de maatschappij.” Dit is een heel lange en tamelijk zwaarwichtige volzin. Maar het is wel de essentie van onze dienstverlening.

Mensen ondersteunen vanuit je hart

Wij zijn makelaar tussen MKB’ers en ZZP’ers die projecten van lokale goede doelen recht vanuit hun hart willen ondersteunen en de lokale goede doelen zelf. Als onafhankelijke stichting adviseren wij ondernemers in allerlei branches over een mogelijk te ondersteunen lokaal goed doel, over de wijze van ondersteuning en over een mogelijke extra tegenprestatie voor de MKB-ondernemer of ZZP’er.

MVO 4.0: ‘Social partnership’

Bent u ondernemer en wilt u iedere maand of een jaar lang een vast bedrag storten? Prima natuurlijk, heel graag. Uw donatie is van harte welkom en komt ten goede aan één van de door ons geselecteerde goede doelen. Liever gaan wij met u een ‘social partnership’ aan waarbij het goede doelenproject door u financieel wordt ondersteund en u een aantoonbare tegenprestatie ontvangt in de vorm van ‘media-exposure’.

Gezocht: 100 ondernemers die gaan voor platina

Wilt u als betrokken MKB-ondernemer of ZZP’er een project van een lokaal goed doel optimaal ondersteunen, kies dan voor ons platina mediapakket. Dit werkt heel simpel. Wij plaatsen productie-informatie (beelden en teksten) m.b.t. één of meerdere van uw producten op onze webshop www.JaWijDoenMee.nl. Bij elk product dat via onze webshop wordt verkocht betaalt de ondernemer een fee van 10%. Wordt er niets verkocht, dan betaalt u geen fee. U krijgt dan wel de media-exposure en dergelijke behorend bij het platina mediapakket. Wij zorgen voor de teksten en beelden op de website en een intensieve webpromotie. Bij de verkoop van uw product via onze webshop is er een ultieme win-win voor u als ondernemer en voor het goede doelenproject. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Doe mee: nu € 399,- actiekorting*

*dit is minder dan €1,10 per dag

Bekijk onze 4 mediapakketten